Általános felhasználási feltételek

 BEVEZETÉS

 1. A jelen általános felhasználási feltételek a Budapest 2019. Európa Sportfővárosa weblapjának felhasználására vonatkozó feltételeket tartalmazzák (a továbbiakban „ÁSZF”).

 

 1. A weblap (sportfovaros2019.hu) (a továbbiakban „Weblap”) használatával (megnyitásával) Ön automatikusan elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, melyek a Weblap böngészése során irányadóak.

 

 1. A Weblapot bárki jogosult meglátogatni, illetve használni, azon böngészni (a továbbiakban: „Felhasználó”).

 

 1. A Weblapot a Budapesti Sportszövetségek Uniója(székhelye: 1053 Budapest, Curia u. 3., adószáma: 18119811-1-41, nyilvántartási száma: 01-02-0011693, a továbbiakban: „BSU”) hozta létre, üzemelteti, karbantartja és folyamatosan frissíti.

 

 1. A Weblap célja, hogy népszerűsítse a Budapest 2019. Európa Sportfővárosa projektet, valamint elősegítse Budapest sport életének a fellendítését, a sportolni vágyóknak releváns híreket jelenítsen meg, és Budapest sportolási lehetőségei, klubjai, sporteseményei egy internetes honlapon keresztül minél szélesebb körben megtekinthetők legyenek.

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

I. A Weblap tartalmának felhasználása

 1. A Weblap a BSU szellemi terméke. A BSU-t illeti meg a Weblappal, mint szellemi termékkel kapcsolatos kizárólagos felhasználási jog, korlátozásmentesen az összes felhasználási mód tekintetében.

 

 1. A Fentieknek megfelelően tilos a BSU előzetes írásbeli engedélye, hozzájárulása nélkül a Weblap tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában többszörözni, feldolgozni, értékesíteni, kimásolni, újrahasznosítani.

 

 1. A Weblap tartalma, annak alkotóelemei (képek, videók, stb.) csak a BSU előzetes írásbeli engedélyével használhatók fel, és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti jogi védelemben részesülnek.

 

 1. A Weblapon megjelent híreket, értesüléseket, programajánlókat írásbeli hozzájárulás nélkül is át lehet venni, amennyiben az átvételkor a Weblap pontos elérhetősége forrásként feltüntetésre kerül és a Weblapon megjelent értesülés változatlan formában kerül átvételre.

 

 1. A BSU szerzői jogai megsértésének polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény XIII. fejezet) és büntetőjogi (a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXXVII. fejezet) vagy egyéb, a hatályos jogszabályokban megállapított következményei lehetnek.

 

 1. A Felhasználó a Weblapon nem tehet közzé tartalmat.

 

II. Harmadik fél internetes oldalára mutató linkek (Külső Weblapok)

 1. Előfordulhat, hogy a Weblap használata közben más weblapra (internetes oldalra) mutató linkeket talál, vagy ezekre történő szöveges hivatkozást talál (a továbbiakban együtt „Külső Weblapok”). A BSU nem vállal felelősséget a Külső Weblapok tartalmáért, az azon található adatok pontosságáért és a Külső Weblapok megfelelő működéséért.

 

 1. A fentieken túl, a Külső Weblapok jelen Weblapon történő bármilyen hivatkozása nem jelenti azt sem, hogy a BSU azok tartalmával egyetért vagy támogatja azok működtetőjét, üzemeltetőjét. A Külső Weblapok linkjeinek, szöveges hivatkozásainak jelen Weblapon történő elhelyezése kizárólag a Felhasználók kényelmi funkcióit, szélesebb körű tájékoztatását szolgálják.

 

 1. A BSU semmilyen formában nem vállal felelősséget Külső Weblapok állandó és folyamatos elérhetőségéért.

 

 1. A BSU kizárja a felelősségét a Külső Weblapok meglátogatásából eredő bármilyen károsodásért vagy sérelemért, a Felhasználók a Külső Weblapokat saját felelősségükre látogathatják meg.

 

 1. Amennyiben a BSU bármilyen forrásból értesül arról, hogy a Külső Weblap jogsértő információt tartalmaz, akkor az ügyet kivizsgálja és amennyiben a jogsértés vagy annak gyanúja a BSU által is megállapítást nyer, haladéktalanul intézkedik a Külső Weblap linkjének eltávolítását illetően. A BSU szükség esetén jogi segítséget vesz igénybe.

 

III. Felelősségkorlátozás

 1. A BSU minden ésszerű és tőle elvárható erőfeszítést és lépést megtesz annak érdekében, hogy a Weblapon található információk pontosak és teljesek legyenek, megfelelő időközönként frissüljenek és mindig teljekörű és aktuális tájékoztatást adjanak a Felhasználónak.

 

 1. A BSU tőle elvárható gondossággal kezeli a Weblap karbantartási feladatait.

 

 1. A BSU kizárja a felelősséget a Weblapon található adatok, információk esetleges pontatlanságából és / vagy hiányosságából és / vagy időszerűségéből eredő bárminemű kárért, különös tekintettel a Weblapon található programokkal kapcsolatos adatokra. A Weblapon megjelentetett információra való hagyatkozásból adódó kárért vagy sérülésért a BSU nem felelős.

 

 1. A Weblap Felhasználói elfogadják, hogy a Weblapot és annak tartalmát saját felelősségükre használják.

 

 1. A BSU nem vonható felelősségre az olyan károkért, melyek a Weblap megnyitásából vagy az erre való képtelenségből, a Weblap használatából vagy az erre való képtelenségből erednek. A BSU nem garantálja a Weblap folyamatos, hiba-, és hiánymentes, vírusmentes működését sem.

 

IV. Jogfenntartás

 1. A BSU fenntartja a jogot, hogy a Weblap bármely részéhez vagy egészéhez, illetve annak bármely funkciójához való hozzáférést előzetes értesítés nélkül bármikor korlátozza, felfüggessze, vagy megszüntesse.

 

 1. A BSU fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF módosítására. A BSU garantálja, hogy a Felhasználó minden esetben a hatályos és aktuális ÁSZF-t éri el a Weblapon. A Felhasználó a Weblap használatával (megnyitásával) minden esetben a használat idejében hatályos és aktuális ÁSZF hatálya alá tartozik.

 

V. Egyebek

 1. A Felhasználó elfogadja, hogy a Weblap használatával vagy a Weblappal kapcsolatos bármilyen jogvitát a Felek elsősorban békés úton kívánják rendezni és megkísérlik ez ügyben az egyeztetést. Az egyeztetés sikertelensége esetén a Felek az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulnak.

 

 1. Az ÁSZF tartalmi kérdéseivel kapcsolatosan a BSU kollégái a Felhasználók rendelkezésére állnak munkaidőben.

 

Budapesti Sportszövetségek Uniója

székhelye: 1053 Budapest, Curia u. 3.;
adószáma: 18119811-1-41;
nyilvántartási száma: 01-02-0011693;
telefonszám: (70) 370 7805